Novinky

Geodetické práce a služby, Geodézie Praha 15.6.2012
Vítejte na stránkách geodeti.com. Dovolte.
více

Rychlý kontakt

Geodeti.com
Ing. Jaroslav Pleticha
Běchorská 1789, 193 00 Praha 9
Tel: +420 603 819 636
Mail: info@geodeti.com
Web: www.geodeti.com

Služby

Katastr nemovitostí

V rámci prací pro katastr nemovitostí provádíme především zpracování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků. Níže naleznete

Geometrické plány

 • Geometrický plán pro vyznačení budovy (nezbytný doklad ke kolaudaci budovy)
 • Geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovy (obvykle nezbytný doklad k získání hypotéky) geometrické plány
 • Geometrický plán pro rozdělení pozemku
 • Geometrický plán pro změnu hranice pozemku
 • Geometrický plán pro doplnění katastru o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci
 • Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene (práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného)

Vytyčování vlastnických hranic pozemků

 • Vlastnické hranice pozemků evidovaných v katastru nemovitostí
 • Vlastnické hranice pozemků dosud vedených ve zjednodušené evidenci (zemědělských a lesních pozemků sloučených v 50. a 60. letech 20.stol. do velkých územních celků)

Provádíme také zaměření bytů pro prohlášení vlastníka při převodu bytových jednotek.

Inženýrská a stavební geodézie

V rámci inženýrské a stavební geodezie se zaměřujeme především na menší a střední stavby. Zakládáme si především na rychlosti, přesnosti a kvalitě odvedené práce. Samotná činnost je zaměřena především na drobné stavitele rodinných domů a projektanty.

 • Tvorba mapových podkladů pro projekt jednoduché stavby a terénní úpravy
 • Vytyčení prostorové polohy, tvaru a rozměru objektů stavby a vytyčení terénní úpravy - vyznačení půdorysu budoucí stavby v terénu, výškové vytyčení dna základové jámy stavby
 • Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby - geodetické zaměření dokončené stavby a vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby
 • Zaměření trasy a zpracování dokumentace přípojek inženýrských sítí - vodovodní, kanalizační, plynové, elektrické přípojky k rodinným domům nebo jiným budovám
 • Určení kubatury hmoty

Mapování

Zpracováváme digitální mapové podklady pro správní účely a projektování.

Nabízíme:

 • Digitální mapové podklady pro projektování pro soukromé stavebníky, zejména pro stavebníky rodinných domů
 • Digitální tematické mapy měst a obcí
 • Digitální mapové podklady pro projektování v investiční výstavbě

Speciální geodézie

 • zaměření podlahové plochy prostor určených k pronájmu pro informaci nájemce o skutečné pronajímané ploše
 • zaměření bytů a zpracování prohlášení vlastníka při převodu bytových jednotek